Werkwijze

Werkwijze HCI

Wij treden op als bemiddelaar en adviseur voor verzekeringen en andere financiële diensten. Dankzij onze kennis van de sociale en fiscale wetgeving kunnen wij objectief advies geven op alle terreinen van het sociale zekerheidsstelsel.

Human Capital Insurance heeft een unieke combinatie van kennis: tientallen ex-UWV-medewerkers, loonspecialisten, verzekeringsdeskundigen, casemanagers en arbeidsdeskundigen leveren een bijdrage aan de service voor onze klanten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf HCS.

Hoe wij werken

U geeft aan op welk gebied u onze hulp nodig heeft: het verkrijgen van een verzekering, advies of een andere dienst. Wij leggen uit welke gegevens nodig zijn, met wie wij samenwerken, welke vergoeding wij vragen en hoe het vervolg eruitziet.

Inventarisatie

Wij stellen een klantprofiel op: een duidelijk beeld van uw specifieke wensen, prioriteiten, huidige (financiële) situatie, cao- en arbeidsvoorwaarden, met diverse toekomstscenario’s en alternatieve oplossingen.

Kennis delen en advies

Wij beoordelen met u welke financieringsoplossing het beste past bij uw organisatie, plus de verwachte risico’s. In geval van een verzekering bespreken wij tevens welke maatschappij(en) een passende oplossing kunnen bieden. Samen bespreken we de ontvangen offertes.

Bemiddeling

Na uw keuze begeleiden wij u bij alle administratieve en organisatorische zaken die horen bij de gekozen (verzekerings)oplossing.

Nazorg

Onze dienstverlening houdt niet op nadat het (verzekerings)product afgesloten is. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid gedurende de gehele looptijd ook nazorg te bieden. Is er aanleiding zijn voor aanpassingen, dan lopen wij met u opnieuw door het stappenplan.

Een compleet advies

Wij bemiddelen ook in de polis voor het eigenrisico dragen. Mocht een (her)financiering, borgstelling en of schadelastbeheersing van nut zijn voor uw organisatie, dan verwerken wij dat in ons advies.

U wilt meer weten

Neem contact op met onze specialist!

Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571