SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het
te voeren sociaal-economisch beleid.

Neem contact op