Over ons

Human Capital Insurance gelooft dat u zich alleen moet verzekeren wanneer u het risico zelf niet kunt, wilt of mag dragen. Wij werken met drie pijlers:

  • Zorgen dat u voldoet aan de (wijzigingen in) wet- en regelgeving
  • Adviseren hoe u invloed blijft uitoefenen op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Aansluiten op de verschillende afdelingen en processen in uw bedrijf

 

Door focus op deze pijlers helpen wij u om de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid succesvol te hanteren, zowel financieel als beleidsmatig. Sinds 2003 beoordelen onze specialisten de publieke en private werkgeverspremies voor ruim 3.500 werkgevers.

Lagere kosten arbeidsongeschiktheid

Bij de juiste dekking hoort ook de juiste begeleiding en uitvoering. Daarom hanteren wij samen met HCS een integrale aanpak van analyse, financiering en uitvoering.

Zij zijn onze directe collega’s en verzorgen periodieke risico-analyses bij verzuim, advisering en activerend casemanagement. Bekijk alle verzuimdiensten van HCS.

Besparen op loonkosten

HCS staat ook klaar voor een gedegen analyse van uw loonkosten, uw Werkhervattingskas-premie en arbeidsongeschiktheidslasten. Samen realiseren wij een optimale beheersing van kansen en risico’s van uw menselijk kapitaal. Bekijk alle sociale zekerheidsdiensten van HCS.

Samenwerkingen met verzekeraars

HCI heeft bij de gangbare verzekeraars toegang tot hun verzekeringsaanbod voor Ziektewet/WGA- eigenrisicodragerschap, WIA-bodem, WGA-hiaat en WIA-excedent. Daarnaast heeft HCI de mogelijkheid om bij meerdere partijen alleen een Garantieverzekering Faillissement voor het WGA-risico aan te vragen.

Onafhankelijk intermediair

Wij adviseren op basis van een objectieve analyse en hebben geen contractuele verplichtingen om slechts voor specifieke aanbieders te bemiddelen.

Goed inzicht=het juiste advies

De belangen van uw organisatie behartigen we graag optimaal. Dat lukt het beste als u ons helpt om alle elementen die relevant zijn voor ons advies in kaart te brengen. Zo krijgt u het juiste advies van ons en loopt u niet onnodig inkomensrisico’s.

Jaarlijkse toetsing

We zijn begonnen we als no-cure, no-pay organisatie. Daarom zit het leveren van ‘aantoonbare toegevoegde waarde’ in ons DNA. Elk advies is een momentopname: daarom zorgen we voor een jaarlijkse toetsing van ons advies. Zo blijven we kritisch op eerder gemaakte keuzes.

U wilt meer weten

Neem contact op met een van onze specialisten!

Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571

h

Visie

Human Capital Insurance kijkt verder dan puur verzekeren. In onze visie gaat het om het kiezen van de juiste verzekering, plus preventie en het beperken van lang verzuim en ziektewet en WGA-lasten. Een bredere blik, waar onze opdrachtgevers de vruchten van plukken.

Lees meer
h

Werkwijze

Wij treden op als bemiddelaar en adviseur voor verzekeringen en andere financiële diensten. Dankzij onze kennis van de sociale en fiscale wetgeving kunnen wij objectief advies geven op alle terreinen van het sociale zekerheidsstelsel.

Lees meer