WIA-aanvullingen

Voorkom het WIA-gat

Medewerkers die niet meer voldoende kunnen werken, gaan aanzienlijk in salaris achteruit. Zij krijgen te maken met een WIA-gat. Compenseer dit inkomensverlies van uw medewerkers met een WIA-aanvulling.

Collectieve verzekeringen: dit zijn ze

Voor uw medewerkers biedt dit extra zekerheid en voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde, waarmee u goed werkgeverschap benadrukt. Voor deze hiaten in de sociale zekerheid bestaan er enkele collectieve verzekeringsoplossingen.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid tot 35%

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en geen uitkering meer krijgen, moeten er samen met u alles aan doen om te blijven werken. Minder uren werken, of een lagere functie uitoefenen. Een lager salaris is meestal het gevolg.

WIA-excedentverzekering

Vooral arbeidsongeschikten met een inkomen boven de dagloongrens vallen flink terug in inkomen als ze een wettelijke uitkering krijgen. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u 70% of 80% van het loondeel boven de dagloongrens.

WIA-Vaste Aanvulling

Gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikte medewerkers die van een wettelijke uitkering moeten rondkomen krijgen te maken met een fors inkomensverlies. Met de WIA-Vaste Aanvulling kunt u 10% of 20% van hun inkomen verzekeren.

WGA-hiaatverzekering

Heeft u gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die van een loongerelateerde uitkering naar een vervolguitkering gaan? Dan krijgen zij vrijwel altijd te maken met het WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de vervolguitkering of loonaanvulling.

Deze verzekering keert uit tot 70% van het oude salaris, afhankelijk van het geldende uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

U wilt meer weten

Neem contact op met een van onze (ruim 40) specialisten in sociale zekerheid:
Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571