Servicedesk (Europese) Aanbestedingen

Op zoek naar onafhankelijk advies over het aanbesteden van inkomensverzekeringen? Wilt u begeleiding bij de aanbesteding? De Servicedesk (Europese) Aanbestedingen van HCI is er voor:

 • Al uw vragen over aanbesteden, wel of niet Europees
 • Begeleiding tender bij – Europese – aanbesteding
 • Begeleiding bij (meervoudig) onderhandse aanbesteding

Aanbestedingen bij overheid

Overheidsinstellingen zijn verplicht aanbestedingen te doen voor allerlei leveringen en diensten. Dit geldt ook voor inkomensverzekeringen. Vanwege de omvang van de bedragen is het vaak verplicht om Europees aan te besteden. Wij begeleiden u van tot z in dit traject!

De aanbestedende partijen bij de overheid:

 • de Rijksoverheid
 • gemeenten, provincies en waterschappen
 • publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen)
 • speciale-sectorbedrijven (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

Moet u Europees aanbesteden?

Voor inkomensverzekeringen, waaronder WGA eigenrisicodrager verzekeringen, gelden de volgende drempelbedragen. Voor Europees aanbesteden gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019:

 • Centrale overheid            € 144.000
 • Decentrale overheid        € 221.000
 • Nutssectoren/Defensie   € 443.000

Europees of ‘gewoon’ aanbesteden?

Europese aanbesteding van inkomensverzekeringen vindt doorgaans plaats via een openbare procedure. Als een werkgever niet aanbestedingsplichtig is, kiezen wij doorgaans samen met hem voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Servicedesk: onze aanpak


1 – Identificeren stakeholders

Wij brengen alle relevante stakeholders binnen en buiten uw organisatie in beeld. Iedereen is op tijd bekend met de planning.

 2 – Vaststellen behoeftes

U geeft uw  wensen en voorwaarden aan voor een WGA eigenrisicodrager verzekering. Hierop maken wij een concept van de diverse gunningscriteria en weging voor de aanbesteding.

3 – Opstellen tijdslijn

Wij stellen een duidelijke tijdslijn op voor de verschillende stappen in de aanbesteding en bewaken deze voor u.

4 – Opstellen documentatie

Wij verzorgen alle noodzakelijke documenten, zodat u gegarandeerd voldoet aan alle regels rondom (Europese) aanbesteding.

5 – Uitschrijven en begeleiden tender

In overleg met u schrijven wij de tender uit en begeleiden deze. Wij adviseren inhoudelijk over de diverse aanbiedingen en selecteren met u de meest passende aanbieding

De juiste verzekering in de praktijk

Als uw adviseur ondersteunen wij bij het vinden van de beste verzekeringsoplossing. Daarna fungeren wij als intermediair en ondersteuner bij het uitvoeren het eigenrisicodragen. Onderdeel van onze dienstverlening is een jaarlijkse evaluatie en een update van het schadeprofiel.

Volledige ontzorging

Wij bieden u de complete oplossing:

 • inhoudelijk advies voor uw inkomensverzekering
 • volledige begeleiding van de aanbesteding

U wilt meer informatie

Neem contact op voor meer informatie en advies met:

Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571