Employee benefits

Wat zijn employee benefits?

Voor ons zijn employee benefits alle voorzieningen die een werkgever treft als compensatie voor het wegvallen van inkomen en voor het wegvallen van dekkingen in de sociale zekerheid. Employee benefits zijn te verdelen in werkgevers- en werknemersrisico’s.

Werkgeversrisico’s

  • Loondoorbetalingsverplichting (WULBZ)
  • Ziektewet (ZW)
  • Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
  • Verzuimbegeleiding
  • Aansprakelijkheid bij verkeersdeelname werknemers.

Werknemersrisico’s

  • Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid <35% en 35-100%
  • Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van werknemers met een bovenwettelijk salaris
  • Overlijden/blijvende invaliditeit a.g.v. een ongeval
  • Schade opgelopen tijdens een zakenreis.

Meer dan enkel dekking

Het juiste pakket aan voorwaarden levert meer dan alleen een dekking bij inkomensterugval. Een uitgekiend pakket kunt u ook preventief benutten (bijvoorbeeld middels cofinanciering met de verzekeraar). En het kan uw positie als werkgever richting de arbeidsmarkt versterken.

Kortom: met het juiste pakket bent u verzekerd van arbeidskapitaal!

U wilt meer weten

Neem contact op met een van onze (ruim 40) specialisten in sociale zekerheid!

Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571