Collectieve ongevallenverzekering

Sterfgeval

Overlijdt een werknemer door een ongeval tijdens werktijd/zakenreis of privé, dan heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor achterblijvende gezinsleden.

Ongeval

Ook een ongeval met blijvende invaliditeit tot gevolg brengt vaak hoge kosten met zich mee: voor werknemer, nabestaanden én werkgever.

Redenen voor een collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering biedt verlichting in dergelijke vervelende situaties. Redenen om als werkgever een ongevallenverzekering af te sluiten zijn:

  • verplichting vanuit de arbeidsvoorwaarden en/of cao
  • bij werkgeversaansprakelijkheid
  • als secundaire arbeidsvoorwaarde

Rechtstreeks aan werknemer of nabestaande

Een ongevallenverzekering keert éénmalig een bedrag (jaarsalaris of vast verzekerd bedrag) uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Hierbij zijn vaak de werknemers zelf, dan wel nabestaanden, de begunstigden. Zij krijgen rechtstreeks van de verzekeraar de uitkering.

Werkgever als begunstigde

Er kan ook een ongevallenverzekering gesloten worden, waarbij de werkgever de begunstigde is in plaats van de werknemer zelf. De werkgever beslist vervolgens zelf over de besteding van de uitkering. In dit geval is de ongevallenverzekering een compensatie voor de werkgever.

U wilt meer weten

Neem contact op met een van onze (ruim 40) specialisten in sociale zekerheid:
Pieter Dam
pieter.dam@hcinsurance.nl
(06) 83 90 1571